LEREN EN STUDEREN

Wat als het leren niet gaat zoals verwacht...

Kinderen kunnen bij het leren en studeren moeilijkheden ervaren. Naar schatting 1 op 5 jongeren heeft een leerachterstand of een leerprobleem.

In de meeste gevallen zal de school zelf kunnen helpen. Is dat niet het geval, dan kan de school doorverwijzen naar het CLB. Het CLB zal dan samen met jou op zoek gaan naar een gepaste oplossing.

Je vindt de gegevens van jouw CLB-medewerker op deze website onderĀ "scholen"

3 wit gestapelde boeken op een witte achtergrond