Wens je een klacht te melden?

We streven naar een kwaliteitsvolle service in ons CLB. Wanneer u niet tevreden bent over het CLB of een contact dat u had met één van onze medewerkers weten wij het graag.   Formuleer uw klacht schriftelijk in een e-mail of brief aan:   Vera Van Heule, directeur iCLB Jubileumlaan 215 9000 Gent of via mail vera.vanheule@stad.gent