Solliciteren voor een job in het iCLB

Aan de slag bij het Interstedelijk Centrum voor leerlingenbegeleiding (iCLB)?

Wil je graag werken bij het iCLB dan vind je hier informatie rond tewerkstelling en sollicitatie?

Wie kan in aanmerking komen voor een job binnen het iCLB?

Maatschappelijk assistenten, psychologen of assistenten in de psychologie, verpleegkundigen, artsen, administratief medewerkers, pedagogen, directeur en coördinatoren, …

Hoe kan je solliciteren voor een job binnen het iCLB?

Het Onderwijs – Stad Gent legt voor al haar functies een werfreserve aan. Wij doen beroep op deze werfreserve.

Wanneer er een vacature is in het iCLB, vindt er een selectie plaats van de kandidaten die zich ingeschreven hebben in de werfreserve. Deze selectie gebeurt op: diploma, ervaring, voorkeurfunctie, registratienummer.

U wordt dan op basis van deze selectie (CV) uitgenodigd op een selectiegesprek.

Aan de hand van dit selectiegesprek met de directeur van het iCLB, de teamcoach iCLB en de arbeidspsycholoog wordt de juiste persoon gekozen.

Wanneer?

Inschrijven in de werfreserve kan op om het even welk tijdstip van het kalenderjaar. Uw kandidatuur is dan geldig voor het lopende en het volgende schooljaar. U kan verlengen voor de duur van één schooljaar met behoud van uw registratienummer. Een aantal maanden voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van uw registratienummer zal de Dienst Administratie Onderwijs Selectie en Aanwervingen u hiervan op de hoogte brengen.

Hoe?

Het Onderwijs – Stad Gent maakt gebruik van Jobline, een online sollicitatiesysteem. Via Jobline kan u zich inschrijven in de werfreserve, maar daarna kan u ook uw gegevens verder beheren. U maakt eveneens een kopie van uw diploma(’s) over aan de Dienst Administratie Onderwijs Selectie en Aanwervingen (voor laatstejaarsstudenten: attest van de gevolgde studies).

Van zodra de Dienst Administratie Onderwijs Selectie en Aanwervingen over alle gevraagde gegevens beschikt, registreert ze de sollicitatie in het sollicitantenbestand en zal u een volgnummer ontvangen dat de volgorde van oproeping voor een selectiegesprek zal bepalen.

Raadpleeg Jobline. U komt terecht in het E-loket van de website van de stad Gent. Als nieuwe gebruiker moet u zich eerst ‘registreren’. Indien u reeds geregistreerd bent op het E-loket, kan u verder gaan via ‘aanmelden’. Van zodra u geregistreerd of aangemeld bent, komt u terecht in Jobline.

 

Heb je vragen?

Interstedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding Dorine Neirynck 09 323 53 89

Vacatures

VACATURE paramedisch werker en/of maatschappelijk werker TOPunt Gent

TOPunt Gent vzw is een samenwerking tussen de drie Gentse CLB’s: het Interstedelijk CLB, het CLB GO! en het Vrij CLB regio Gent. De Gentse CLB’s zoeken ter ondersteuning van hun  COVID-19 contact tracing en/of reguliere werking paramedisch werkers en sociaal werkers die minimum halftijds in een netoverstijgend team aan de slag gaan binnen het werkgebied van de Gentse CLB’s.

Opdracht contact tracing

 • Meldingen onthalen van COVID-19 positieve leerlingen en schoolpersoneel.
 • Vraagverheldering naar aanleiding van de melding en informatie verzamelen die nodig is om de risicobepaling te doen.
 • Samen met een CLB-arts de verzamelde info overlopen en indien nodig bijkomende info verzamelen.
 • Samen met de CLB-arts risicobepaling doen.
 • De hoog-risico contacten informeren via een telefoongesprek.
 • Registratie van de COVID-19 leerlingen in het CLB-registratiesysteem.
 • Opvolging van de hoog-risico contacten samen de CLB-arts.
 • Bereidheid om tijdens de coronacrisis deel te nemen aan het permanentiesysteem op avonden en in het weekend.

Profiel en competenties

 • Je kan zowel goed in team als goed zelfstandig werken.
 • Je bent stressbestendig, je beschikt over goede gespreksvaardigheden en over basiscomputervaardigheden (en je bent bereid je vlot in te werken in sectoreigen softwaresystemen).
 • Je hebt een brede maatschappelijke kijk, een groot empathisch vermogen en een sociale ingesteldheid om in de schoolcontext op te komen voor leerlingen en ouders die minder kansen hebben.
 • Je bent communicatief, flexibel, kan goed organiseren en denkt oplossingsgericht.
 • Je bent gericht op samenwerking, zowel met de betrokkenen als met collega’s in een team. Je werkt kwaliteitsvol (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend, …) en resultaatsgericht.
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en engageert je ten volle voor cliënten, collega’s en de CLB-centra. Je handelt respectvol, binnen de deontologie van de privacywetgeving, het beroeps- en medisch geheim.
 • Je beschikt over een bachelorsdiploma in de medische of sociale discipline.

Aanbod

 • Een gevarieerde job in een boeiende organisatie met maatschappelijke relevantie.
 • Tewerkstelling mogelijk voor 50 tot 100% vanaf 1 april tot 15 juli 2021. Loon volgens barema onderwijssector.
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding.
 • Plaats van tewerkstelling: in één van de drie Gentse CLB’s.

Solliciteren

Geïnteresseerden sturen hun CV en motivatiebrief vóór woensdag 31-03-2021 naar Belkacem.aggoune@stad.gent.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een online sollicitatiegesprek op woensdag 31-03-2021.