SCHOOLLOOPBAAN

Van 2,5 jaar tot 18 jaar en vaak langer naar school ...

Elk kind, jongere en jongvolwassene gaat van 2,5 jaar tot 18 jaar en vaak langer naar school of volgt les. De schoolloopbaan van je kind kent belangrijke overgangsmomenten. Het gaat over van de kleuterschool naar de lagere school, stapt over naar het secundair onderwijs of gaat naar hoger onderwijs.

Het doel van onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) is leerlingen te begeleiden in de uitbouw van hun onderwijsloopbaan en er mee voor te zorgen dat het de competenties ontwikkelt om de eigen loopbaan in handen te nemen.

CLB-medewerkers kunnen informatie en advies geven bij scharniermomenten:

Brochure overgang kleuteronderwijs naar lager onderwijs

Infomoment in de klas rond overgang lager onderwijs naar secundair onderwijs

Bij het bespreken van de samenwerkingsafspraken kan de school intekenen op dit aanbod. Een medewerker geeft een infosessie voor de leerlingen van (5de en) 6de  leerjaar. Hierbij worden schoolverlaters uit 4de en 5de niet vergeten!

We bieden per school max 1 namiddag. Wij geven de info/vorming en vragen aan de school om de organisatie voor zich te nemen. Deze infomomenten gaan door in januari en februari, bij voorkeur in een namiddag.

Infomoment voor ouders rond overgang lager onderwijs naar secundair onderwijs

Infomoment voor ouders rond overgang 1ste graad naar 2de graad secundair onderwijs

Infomoment in de klas rond overgang 2de graad naar 3de graad secundair onderwijs

Ben je als leerkracht secundair onderwijs op zoek naar een exploratietool waarmee jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs hun studiekeuzeproces kunnen versterken dan geeft deze brochure je inspiratie.

verticale onregelmatige verflijnen (creëren optisch bedrog, net een trap) worden doorkruist door fietser en 2 wandelaars