WELBEVINDEN

Steeds meer zorgen in de omgeving van je kind, die niet direct met school te maken hebben, komen toch de school binnen: armoede, drugs, aids, pesten, spijbelen, faalangst, uitsluiting, echtscheiding, enz…

Hoe je kind zich voelt en hoe het met andere mensen omgaat of anderen met hen, heeft rechtstreeks invloed op het welbevinden en de schoolse beleving van je kind.

Het CLB helpt leerlingen individueel, werkt preventief en remediërend waar mogelijk. Bij eenvoudige problemen kunnen gesprekken en maatregelen op school en in de klas al helpen. Bij moeilijke problemen verwijst het CLB soms door naar meer gespecialiseerde diensten en therapeuten om jou verder te helpen.

op elkaar liggende legohoofdjes met verschillende gezichtsexpressies