LEREN EN STUDEREN

Wat als het leren niet gaat zoals verwacht...

Kinderen kunnen bij het leren en studeren moeilijkheden ervaren. Naar schatting 1 op 5 jongeren heeft een leerachterstand of een leerprobleem.

In de meeste gevallen zal de school zelf kunnen helpen. Ga dus zeker met de leerkracht, zorgcoördinator of leerlingbegeleider op school praten.

Kan de school onvoldoende helpen, neem dan, samen met de school, het CLB.

De contactgegevens van de CLB-medewerker vind je op elke pagina via “scholen”

Interessante link: bij algemeen of bij school: www.klasse.be

3 wit gestapelde boeken op een witte achtergrond