WELBEVINDEN

Je voelt je niet goed in je vel ...

Steeds meer zorgen in je omgeving, die niet direct met school te maken hebben, komen toch de school binnen: armoede, drugs, aids, pesten, spijbelen, faalangst, uitsluiting, echtscheiding, enz…

Hoe je je voelt en hoe je met andere mensen omgaat of zij met jou, heeft rechtstreeks invloed op je welbevinden en je schoolse beleving.

Het CLB helpt leerlingen individueel, werkt preventief en remediërend waar mogelijk. Bij eenvoudige problemen kunnen gesprekken en maatregelen op school en in de klas al helpen. Bij moeilijke problemen verwijst het CLB soms door naar meer gespecialiseerde diensten en therapeuten om jou verder te helpen.

Je kan anoniem de CLB-chat.be raadplegen, hierbij vind je nog een aantal veilige chatrooms. 

op elkaar liggende legohoofdjes met verschillende gezichtsexpressies