Wie bepaalt of een leerling uit het basisonderwijs een leerjaar moet overzitten?

Tenzij dit anders in het schoolreglement is opgenomen, is het de school die dit bepaalt als het gaat over de jaren binnen het kleuteronderwijs of de jaren binnen het lager onderwijs.
Ouders hebben onder bepaalde voorwaarden wel het laatste woord wanneer het gaat over de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs. We verwijzen hiervoor naar de vraag: 'Wanneer mag mijn kind naar het eerste leerjaar?'