Wat is vaccinatie?

Vaccineren is een entstof (vaccin) in het lichaam inbrengen. De entstof bestaat uit dode of sterk verzwakte ziektekiemen (microben, virussen of bacteriën) of delen ervan. Het immuunsysteem maakt antistoffen aan. Deze antistoffen blijven in het lichaam aanwezig. Als de echte ziektekiemen je lichaam binnendringen, herkent je immuunsysteem die vlugger. De antistoffen die je al hebt door de vaccinatie, kunnen de indringer onmiddellijk neutraliseren. Ook worden er veel sneller nieuwe antistoffen aangemaakt.

De ziekten waartegen u zich vandaag kunt laten vaccineren, zijn ziekten die vaak ernstige gevolgen hebben voor uzelf, maar die bovendien een bedreiging kunnen zijn voor de volksgezondheid. Dergelijke ziekten komen gelukkig niet vaak meer voor in Vlaanderen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat vaccinatie tegen die ziekten stopgezet mag worden. De ziekten komen nog wel voor in andere landen, en door te reizen bestaat altijd het risico dat mensen (vaak zonder het zelf te weten) ziek terug thuis komen van vakantie. Als de personen rondom die zieke persoon niet gevaccineerd zijn, kan een ziekte terug uitbreken. Meer informatie zie ‘Tegen welke ziekten wordt in het CLB gevaccineerd’.

Daarnaast is het ook belangrijk te weten dat er zoiets bestaat als haardimmuniteit. Wanneer een voldoende groot aantal personen gevaccineerd is, dan kan een ziekte niet uitbreken. Door dat fenomeen zijn ook de personen beschermd die om één of andere medische reden geen vaccin kunnen en mogen krijgen.

Die vaccinaties gebeuren echter niet in het wilde weg. De Vlaamse overheid heeft daarvoor een vaccinatieschema opgesteld: een schema dat bepaalt welke vaccinaties je moet krijgen en wanneer je deze best toegediend krijgt. De overheid stelt deze vaccinatie dan ook gratis ter beschikking van de vaccinatoren. Enkel de vaccinatie tegen polio is wettelijk verplicht. Dat is een verplichting die opgelegd wordt door de federale overheid.

Op babyleeftijd heeft u de keuze deze vaccinaties bij Kind en gezin of bij uw huisarts/kinderarts te laten toedienen. Vanaf schoolgaande leeftijd kunt u hiervoor bij het CLB of bij uw arts naar keuze terecht.

Vanaf de schoolgaande leeftijd worden volgende vaccinaties aanbevolen: 

  6-7 J(1ste lj) 10-11 J (5de lj) 12 J (1e sec) 14-15 J(3de sec)
Polio difterie tetanus kinkhoest (1spuitje) X      
Mazelen bof rubella (1 spuitje)   X    
dTpa       X
HPV     X X X  

Bij alle basisvaccinaties is de kans op letsel door het vaccin veel kleiner dan de kans op letsel door de ziekte. Dit is overigens een voorwaarde om een vaccin op te nemen in het basisvaccinatieschema. Ernstige bijwerkingen zijn uiterst zeldzaam. Er is ook geen wetenschappelijk bewijs voor een verband tussen een vaccinatie en een ernstige of chronische ziekte.