Wat houdt het medisch onderzoek in?

  • Bij elk onderzoek worden gegevens die beschikbaar worden gesteld van ouders (medische vragenlijst) overlopen en gegevens die beschikbaar zijn door school, behandelende arts of Kind en gezin (kleuterklas) worden waar nodig geïnterpreteerd.
  • Bij elk onderzoek wordt de groei en gewichtsevolutie opgevolgd.
  • Bij elk onderzoek is er een nazicht van vaccinatiegegevens en zo nodig worden inhaalvaccinaties aangeboden.
  • Na elk onderzoek worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht en wordt verder bekeken welke nazorg er nodig is.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van inhoud:

Inhoud van het onderzoek K1 K2 L1 L3 L5 S1 S3
Lengte en gewicht X X X X X X X
Oogonderzoek X X X X X X  
Gehoor   X     X   X
Genitaliën   X     X X X
Gebit   X X   X X X
Kleurenzin     X        
Dieptezicht         X    
Puberale ontwikkeling         X X X

Naast het onderzoek worden ook de nodige vaccinaties toegendiend. (Meer info zie 'Vaccinatie, wat betekent dit?')

Naast deze vastgelegde onderzoeken, worden ook onderzoeken gepland enerzijds als opvolging van een eerder onderzoek of op vraag van school of ouders omwille van een zorg bv. rond gehoor, visus enz.