Wat is een medisch onderzoek?

De artsen en verpleegkundigen van de CLB’s voeren bij de leerlingen gratis een aantal medische onderzoeken uit, de zogenaamde consulten. Deze vormen een vervolg op de onderzoeken door Kind en gezin.

Door deze consulten kan het CLB:

  • Een aantal zaken vroegtijdig opsporen bij uw kind. Het betreft onderwerpen die bij uw huisarts niet systematisch onderzocht worden indien u raadpleegt met een specifiek probleem. U kunt dan gevraagd worden om bijkomende onderzoeken te laten gebeuren bij een huisarts of specialist. Die zorgt er dan voor dat medische problemen aangepakt worden. Een CLB mag immers zelf geen medische behandeling (therapie) uitvoeren.
  • Informatie inwinnen die belangrijk is bij het multidisciplinaire overleg (arts, verpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker en logopedist).
  • In overleg met u en met de school helpen zoeken naar een aangepaste zorg voor uw kind.