van 7 naar 5 medische consulten in het CLB

Beste ouder, beste leerling,
vanaf dit schooljaar wijzigen de medische consulten van het CLB.
We zetten graag alles voor u op een rij.(zie bij onze publicaties op onze website: http://www.iclb.be/sites/default/files/publicaties/van%207%20naar%205%20consulten.pdf )