Studie- en schooltoelagen

Het is nooit te laat om een aanvraag in te dienen voor een schooltoelage. Je kan je aanvraag indienen tot 1 juni van het lopende schooljaar.

Wat?

Omdat een schoolloopbaan duur is, kan men een aanvraag voor financiële tegemoetkoming indienen.
Men noemde dit vroeger "studiebeurs", nu spreekt men over "schooltoelagen".

Wie?

Een kwart van de gezinnen met studerende kinderen kan genieten van een schooltoelage.
Regelmatig aanwezig zijn op school is een voorwaarde om er één te ontvangen.

Wanneer?

Je kan een aanvraag indienen tot uiterlijk 1 juni van het lopende schooljaar. Hoe eerder je jouw aanvraag volledig indient, hoe eerder je jouw toelage krijgt!
Er zijn veel ouders die geen aanvraag indienen, hoewel ze recht op een toelage hebben. We willen je er toe aanzetten dit wel te doen, zelfs in geval van twijfel.

Hoe?

De aanvraagformulieren kan je in elke school verkrijgen.
Je kan het papieren aanvraagformulier (+invultips) ook verkrijgen op de website http://www.schooltoelagen.be.
Wie dat wenst, kan daar ook een elektronische aanvraag doen.
Hulp bij het invullen van de aanvraagdocumenten voor een schooltoelage kan je verkrijgen bij:

  • de school
  • het CLB
  • de sociale dienst van uw mutualiteit
  • uw vakbond
  • de Vlaamse infolijn op het gratis nummer 1700