Samenwerking met kinderpsychiater

Sinds de start van het schooljaar 2009-2010 neemt dr. Eric Schoentjes deel aan de leerlingenbesprekingen van het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (ICLB) van de Stad Gent. Vera Van Heule, directrice van het ICLB: 'Onze multidisciplinaire teams van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen/pedagogen begeleiden alle scholen van het Onderwijs Stad Gent en een aantal scholen buiten de stad. We voelden dat we nood hadden aan versterking vanuit kinderpsychiatrische hoek. We worden steeds vaker geconfronteerd met kinderen met gedragsproblemen. Door de samenwerking met het UZ Gent kunnen we betere hypothesen formuleren en dus kwaliteitsvoller advies geven aan scholen, ouders en leerlingen. De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie zal ons trouwens ook vormingen geven over problemen waar we vaak mee in aanraking komen. De samenwerking is een aanwinst. We waren trouwens geen onbekenden voor elkaar: via de UZ-school van de Stad Gent voor patiënten, was er al samenwerking met het departement onderwijs van de stad.'

Ook het UZ Gent is opgetogen over de samenwerking. Eric Schoentjes: 'We zijn er nu sneller bij: van bij het ontstaan van de problemen kunnen we scholen en leerkrachten advies geven. Dat maakt de verwijzing naar onze afdeling soms overbodig of op z’n minst gerichter en werkbaarder. Een betere samenwerking tussen hulpverlening en school komt de leerlingen zeker ten goede.'