Onze publicaties

Titel
19/06/2018 infobrief van 7 naar 5 consulten
05/10/2015 Netoverschrijdende CLB-folder Gent
05/10/2015 Powerpoint voorstelling CLB
08/10/2013 Ontluikend leren
07/10/2013 Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind? De vernieuwde AVI-niveaus
18/04/2013 Praat met uw kind. Bachelorproef Julie Limborg
27/02/2013 ICLB Fiches meer- en anderstaligheid
10/01/2013 “Toelichting en opmerking bij de poster “Praat met uw kind””
10/01/2013 Praat met uw kind: Nederlandstalige poster
10/01/2013 Praat met uw kind: Turkstalige poster