Aanmeldingsperiode is verlengd

Omwille van de geldende coronamaatregelen wordt de aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs verlengd tot en met 8 mei 2020 (12u ’s middags). Hierdoor krijgen ouders meer ruimte om zich te informeren over hun schoolkeuze nu sommige secundaire scholen hun infodagen hebben  geannuleerd. Daarnaast kan er langer ondersteuning geboden worden bij het online aanmelden voor zij die moeilijkheden ondervinden.

CLB open tijdens de paasvakantie

Beste leerlingen, ouders en leerkrachten,
In deze spannende tijden zijn we in de paasvakantie enkele dagen open en kan je bij het CLB terecht met vragen m.b.t. het welbevinden, de gezondheid, de onderwijsloopbaan / studiekeuze en het leren & studeren. We bieden ook een luisterend oor.
Je kan bij ons terecht via het onthaal. Een medewerker zal je te woord staan.
Tel 09 323 53 00
clb@stad.gent

Meld je kind aan voor een secundaire school in Gent en enkele randgemeenten. Dit dient te gebeuren voor 22 april 2020, 12 u

Tot en met 22 april 2020 (12 u ‘s middags) kan je je kind aanmelden voor een secundaire school in Gent en enkele randgemeenten op https://meldjeaansecundair.gent.be. Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet belangrijk zolang het tijdens die periode gebeurt. Als gevolg van corona hebben meerdere scholen hun infomoment geannuleerd. Wil je meer informatie, raadpleeg dan de websites van de scholen. Verdere berichtgeving over een eventuele verlenging van de aanmeldperiode volgt.

aangepaste openingstijden CLBch@t

Tijdens de coronacrisis is CLBch@t uitzonderlijk open op
                   ma - di - woe - do: 14u - 21u

           CLBch@t is open tijdens de paasvakantie (*) 

bereikbaarheid iCLB in corona-tijden

Beste
In deze tijden van het corona-virus blijft het iCLB beschikbaar.
Maar gezien de verscherpte maatregelen van de overheid, is het CLB-gebouw vanaf nu niet meer toegankelijk voor publiek.
De medewerkers zijn via e-mail en telefoon te bereiken voor vragen en gesprek in het kader van begeleidingen.

corona info in verschillende talen

beste allen
 
via onderstaande link kan je info terugvinden over corona in verschillende talen.
 
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
 

Poll voor naamgeving nieuwe themazone 'Onderwijs Opvoeding Jeugd'

We zoeken nog een naam voor onze toekomstige geïntegreerde themazone in site Zuid!

Chatten met het CLB? ja dat kan

Leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs kunnen online bij een CLB-medewerker terecht. Tijdens de chatsessies zijn drie tot vier CLB'ers online om informatie en advies te geven. Als dat nodig is, bekijken we met de leerling hoe verdere hulp kan geboden worden, bij zijn CLB of bij een andere organisatie. Voor complexere vragen, waar persoonlijke gesprekken noodzakelijk zijn, proberen de CLB-medewerkers de leerling toe te leiden naar de meest geschikte hulp. De CLB Chat werkt op anonieme basis.

Inschrijven in een secundaire school in Gent

De inschrijving in een secundaire school is een belangrijke en weloverwogen stap. Deze brochure maakt je weg - wijs in de verschillende inschrijvingsperiodes van de Gentse scholen.
www.aanmeldensecundairescholen.gent
 
 
Hoe inschrijven in een secundaire school:
https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/inschrijven-secundair...
 

Inschrijven in een Gentse basisschool

U hebt een kind geboren in 2018?
Of u wenst een andere school te kiezen voor uw kind?
 
 
 
 
 
 
 
volgende pagina: https://meldjeaanbasis.gent.be/hulp  geeft u informatie over de gemeenschappelijke inschrijvingsregeling in het kleuter- en lager onderwijs voor
alle scholen in Gent . Met deze regeling wil men  iedereen een gelijke kans geven om in te schrijven in een school van eigen keuze.