Missie iCLB

De kerntaak van het interstedelijk Centrum voor leerlingenbegeleiding omvat het ondersteunen van leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de schooldirecties.
We begeleiden de leerlingen door nieuwe perspectieven te openen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen en volgen systematisch of vraaggestuurd de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen op.
Het iCLB werkt hiervoor samen met de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, de scholen en andere betrokken instanties in vier domeinen:

  • het leren en studeren;
  • de onderwijsloopbaan;
  • de preventieve gezondheidszorg;
  • het psychisch en sociaal functioneren.

Als interstedelijk CLB begeleiden we scholen in het grootstedelijke gebied Gent,  de steden Brugge en Oostende en de gemeentes Waasmunster, Eke-Nazareth en Zelzate.

In het iCLB werken psycho-pedagogisch consulenten, artsen, paramedisch werkers, maatschappelijk werkers en logopedisten. Daarbij worden zij ondersteund door een team van administratief medewerkers. Zij werken samen in 5 grote, multidisciplinaire teams. Deze teams werken samen met een kinderpsychiater.

We hechten veel belang aan een nauwe samenwerking met netwerkpartners binnen de gezondheids- welzijnszorg en binnen onderwijssector..
Door een intensieve netoverschrijdende samenwerking met CLB-collega’s binnen Gent en  andere grootsteden willen we onze werking blijvend optimaliseren.

Bij de begeleiding van onze leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen en in de samenwerking met medewerkers binnen en buiten het centrum staan deze waarden centraal

Samenwerking
We willen vanuit onze eigen kennis en specialisatie streven naar gezamenlijke doelen en we willen elkaar ondersteunen

Betrokkenheid
We zijn samen verantwoordelijk voor de totale werking van het iCLB. Als iCLB-medewerker engageert ieder van ons zich om de waarden en normen van onze dienst na te streven, de doelstellingen te bereiken en verantwoordelijkheden op te nemen.

Deskundigheid
Onze medewerkers nemen de verantwoordelijkheid en krijgen de kans om hun
eigen kennis en kunde te ontwikkelen, benutten en delen

Respect
We hebben een open houding naar de ander met eerbied en waardering voor verschillende meningen, sterktes en zwaktes.