Missie CLB-sector

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding ondersteunt de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de schooldirecties in alle Nederlandstalige scholen van hun werkgebied bij het verhogen van het welbevinden van de leerlingen. Zij gaat daarbij uit van de vragen en problemen van de leerlingen.

Ze begeleidt de leerlingen door nieuwe perspectieven te openen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen en volgt systematisch of vraaggestuurd de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen op.

Het iCLB werkt samen met de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, de scholen en andere betrokken instanties in vier domeinen:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychisch en sociaal functioneren.

Het Centrum garandeert door de teamwerking een multidisciplinaire aanpak in de vier domeinen. Het doet onderzoek, verstrekt informatie en advies en begeleidt, op vraag van leerlingen, ouders, leerkrachten of schooldirecties en dit, waar nodig, in samenwerking met externe diensten.

Waarden en principes

 • Vertrouwen: de basis van de relatie tussen het iCLB en haar cliënten (de leerling, de ouders, de leerkracht en de schooldirectie) is wederzijds vertrouwen.
 • Onafhankelijk: het iCLB treedt onafhankelijk op met als belangrijkste doelstelling het welzijn van de leerling.
 • Discreet: het centrum garandeert discretie vanuit een respect voor alle betrokkenen.
 • Respect voor de privacy: het centrum verzamelt en gebruikt enkel gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van hun opdracht.
 • Deskundig: alle medewerkers van het iCLB waken over hun deskundigheid en bekwamen zich steeds verder in functie van hun taak.
 • Laagdrempelig: het centrum stemt haar werking af op, en staat open voor haar doelgroepen. De begeleiding is kosteloos.
 • Preventief: het iCLB onderneemt, waar noodzakelijk en nuttig, tijdig actie om samen met alle betrokken partijen het welzijn van de leerlingen te vrijwaren of te bevorderen.
 • Emancipatorisch: het iCLB werkt samen met de school aan de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling en stimuleert zijn ontwikkeling tot zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en zelfsturing met respect voor de identiteit van de leerling.
 • Maatschappijgericht: het centrum houdt voeling met de maatschappelijke evoluties en houdt hiermee rekening bij de uitvoering van haar opdracht.
 • Teamwerk: het iCLB werkt multidisciplinair
 • Prioriteit: het centrum besteedt bijzondere aandacht aan leerlingen die bedreigd worden in hun ontwikkeling of opgroeien in een risicovolle omgeving.