Medische consulten

De artsen en paramedisch werkers (verpleegsters of verplegers) van de CLB's voeren bij de leerlingen van de scholen gratis een aantal medische onderzoeken uit, de zogenaamde consulten. De ouders worden op de hoogte gebracht van het resultaat van deze medische onderzoeken.

Er bestaan drie soorten consulten:

 • Algemene consulten
  Tijdens een algemeen consult onderzoekt een CLB alle leerlingen van een bepaald leerjaar (gewoon onderwijs) of van een bepaalde leeftijd (buitengewoon onderwijs). Het algemene consult heeft aandacht voor de algemene gezondheidstoestand van de leerlingen en gebeurt in de gebouwen van het CLB. School en CLB maken afspraken over het vervoer van de leerlingen.
 • Gerichte consulten
  Tijdens een gericht consult onderzoekt een CLB alle leerlingen van een bepaald leerjaar (gewoon onderwijs) of van een bepaalde leeftijd (buitengewoon onderwijs). Het gerichte consult is minder uitgebreid en richt zich naargelang de leeftijdscategorie op bepaalde gezondheidsaspecten (groei en gewicht, visuele functie, kleurenzin, oogstand, gebit, …). Gerichte consulten gebeuren zo veel mogelijk in de schoolgebouwen. Als dat niet mogelijk is, maken school en CLB afspraken over het vervoer van de leerlingen.
 • Andere opdrachten
  Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding Art. 38.
  Het centrum kan bij individuele leerlingen een medisch onderzoek uitvoeren:

  1° als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult;

  2° op verzoek van de leerling, de school, de ouders of de opvoedingsverantwoordelijken;

  3° op eigen initiatief.

  Bij groepen van leerlingen kan het centrum een medisch onderzoek uitvoeren met betrekking tot specifieke gezondheidsrisico's.

Door deze consulten kan het CLB een aantal problemen op tijd ontdekken. Op die manier:

 • kan de basis wordt gelegd voor overleg in het multidisciplinaire team (arts, paramedisch werker, psycholoog, maatschappelijk werker en logopedist);
 • kunnen aanpassingen worden voorzien als dat nodig zou zijn. Zo kan een leerling waarvan blijkt dat hij of zij niet goed hoort bijvoorbeeld een plaats vooraan in de klas krijgen.
 • kan tijdig worden doorverwezen voor behandeling. Een CLB mag zelf immers geen medische behandeling ("therapie") verzorgen. Daarvoor kan je bij je huisarts of eventueel een specialist terecht.

Overzicht van de medische consulten in een CLB

leerjaar schooljaar in het buitengewoon onderwijs waarin ... medisch onderzoek
1e kleuter de leerling 4 jaar wordt gericht consult
2e kleuter de leerling 5 jaar wordt algemeen consult
1e lager de leerling 7 jaar wordt gericht consult
3e lager de leerling 9 jaar wordt gericht consult
5e lager de leerling 11 jaar wordt algemeen consult
1e secundair de leerling 13 jaar wordt algemeen consult
3e secundair de leerling 15 jaar wordt algemeen consult

 

Gericht consult - 1ste kleuterklas

Wat houdt het onderzoek in?

 • het overlopen van de gegevens die gegeven werden door de ouder, de voogd (of de persoon die de minderjarige onder zijn hoede heeft)
 • de interpretatie van informatie die beschikbaar wordt gesteld door het centrum of de school.
 • de interpretatie van gegevens die door de behandelende arts gegeven werden of door Kind en Gezin
 • bijzondere aandacht aan groei, gewicht, visuele functie en oogstand.
 • de opvolging van de nazorg
 • gehoortest op indicatie

Algemeen consult - 2de kleuterklas

Wat houdt het onderzoek in?

 • het overlopen van de gegevens die gegeven werden door de ouder, de voogd (of de persoon die de minderjarige onder zijn hoede heeft)
 • de interpretatie van informatie die beschikbaar wordt gesteld door het centrum of de school
 • de interpretatie van gegevens die door de behandelende arts gegeven werden of door Kind en Gezin
 • een leeftijdsspecifiek algemeen medisch onderzoek met bijzondere aandacht voor spraak en motoriek;
  a) bevraging van de ziektegeschiedenis: welke ziekten de leerling al gehad heeft;
  b) groei en gewicht;
  c) globale ontwikkeling, met bijzondere aandacht voor spraak en motoriek;
  d) visuele functie en oogstand;
  e) gebit;
  f) genitaliën;

Het CLB moedigt de ouders aan om bij dit algemeen consult aanwezig te zijn.

Gericht consult - 1ste leerjaar

Wat houdt het onderzoek in?

 • het overlopen van de gegevens die gegeven werden door de ouder, de voogd (of de persoon die de minderjarige onder zijn hoede heeft)
 • de interpretatie van informatie die beschikbaar wordt gesteld door het centrum of de school
 • de interpretatie van gegevens die door de behandelende arts gegeven werden
 • bijzondere aandacht aan groei, gewicht, visuele functie, kleurenzin, oogstand en gebit
 • de opvolging van de nazorg
 • gehoortest

Gericht consult - 3de leerjaar

Wat houdt het onderzoek in?

 • het overlopen van de gegevens die gegeven werden door de ouder, de voogd (of de persoon die de minderjarige onder zijn hoede heeft)
 • de interpretatie van informatie die beschikbaar wordt gesteld door het centrum of de school
 • de interpretatie van gegevens die door de behandelende arts gegeven werden
 • bijzondere aandacht aan groei, gewicht en visuele functie
 • de opvolging van de nazorg

Algemeen consult - 5de leerjaar

Wat houdt het onderzoek in?

 • het overlopen van de gegevens die gegeven werden door de ouder, de voogd (of de persoon die de minderjarige onder zijn hoede heeft)
 • het overlopen van informatie die beschikbaar wordt gesteld door het centrum of de school, inclusief informatie over afwezigheids- en ongeschiktheidsattesten en over fysieke fitheid
 • het overlopen van gegevens die door de behandelende arts gegeven werden
 • de bevraging van voedings- en leefgewoonten
 • een leeftijdsspecifiek algemeen medisch onderzoek dat minstens uit volgende elementen moet bestaan:
  a) bevraging ziektegeschiedenis: welke ziekten de leerling al gehad heeft;
  b) groei en gewicht;
  c) visuele functie;
  c) gehoor;
  d) gebit;
  e) genitaliën;
  f) houding en bewegingsstelsel;
  g) puberale ontwikkeling;
 • de opvolging van de nazorg

Algemeen consult - 1ste secundair

Wat houdt het onderzoek in?

 • bevraging van de ziektegeschiedenis, met bijzondere aandacht voor problemen in verband met de menstruele cyclus en de interpretatie van de gegevens die beschikbaar worden gesteld door de leerling, ouder of de voogd;
 • de interpretatie van voor het consult relevante informatie die beschikbaar wordt gesteld door het centrum of de school, inclusief informatie met betrekking tot afwezigheids- en ongeschiktheidsattesten en met betrekking tot fysieke fitheid;
 • de interpretatie van gegevens die door de behandelende arts beschikbaar worden gesteld;
 • de bevraging van voedings- en leefgewoonten;
 • een leeftijdsspecifiek algemeen medisch onderzoek, dat in elk geval de volgende elementen omvat:
  a) groei en gewicht;
  b) gebit;
  c) geslachtsorganen;
  d) houding en bewegingsstelsel;
  e) puberale ontwikkeling;
 • de opvolging van de nazorg.

Algemeen consult - 3de secundair

Wat houdt het onderzoek in?

 • bevraging van de ziektegeschiedenis, met bijzondere aandacht voor problemen in verband met de menstruele cyclus en de interpretatie van de gegevens die beschikbaar worden gesteld door de ouder of de voogd;
 • de interpretatie van voor het consult relevante informatie die beschikbaar wordt gesteld door het centrum of de school, inclusief informatie met betrekking tot afwezigheids- en ongeschiktheidsattesten en met betrekking tot fysieke fitheid;
 • de interpretatie van gegevens die door de behandelende arts beschikbaar worden gesteld;
 • de bevraging van voedings- en leefgewoonten;
 • een leeftijdsspecifiek algemeen medisch onderzoek, dat in elk geval de volgende elementen omvat:
  a) groei en gewicht;
  b) gehoor;
  c) gebit;
  d) genitaliën;
  e) houding en bewegingsstelsel;
  f) puberale ontwikkeling;
 • de opvolging van de nazorg.