Klachtenprocedure

We streven naar een kwaliteitsvolle service in ons CLB.
Wanneer u niet tevreden bent over het CLB of een contact dat u had met één van onze medewerkers weten wij het graag.
 
Formuleer uw klacht schriftelijk in een e-mail of brief aan:
 
Vera Van Heule, directeur iCLB
Jubileumlaan 215
9000 Gent
of via mail vera.vanheule@gent.be