Inschrijvingen in een Gentse school voor buitengewoon basisonderwijs

Hoe kan u een inschrijving vragen voor een school buitengewoon basisonderwijs in Gent voor het schooljaar 2020-2021 ?

  • omwille van coronamaatregelen mag de ouder niet naar de school gaan om een inschrijving te vragen.
  • Inschrijven, moet elektronische gebeuren. Iedere school heeft zijn eigen elektronische formulier.  Zie het overzicht hieronder.
  • Vragen voor inschrijvingen die op een andere manier gebeuren, gelden niet.

 
Welke vragen moet u beantwoorden om in te schrijven ? Dat kan variëren maar zeker deze vragen:
•          Voornaam kind
•             Familienaam kind
•             Straat en huisnummer
•             Postcode en gemeente
•             E-mailadres ouder
•             Telefoon/GSM ouder
•             Voor welk onderwijstype wil u uw kind inschrijven ?
•             Gaat uw kind volgend schooljaar naar de kleuterschool of de lagere school ?
•             De ouder is akkoord met pedagogisch project en schoolreglement
 
Wat gebeurt er nadat u de inschrijving vroeg ?

  • De vrije plaatsen en plaatsen op de wachtlijst worden chronologisch ingevuld. Wie eerst de vraag tot een inschrijving stelt, staat bovenaan de lijst.
  • De school stuurt de ouder een bevestiging dat de inschrijving werd gevraagd.
    • Is er een vrije plaats ? De ouder ontvangt een leerlingenfiche die ze moeten ondertekenen.
    • Is er geen vrije plaats dan staat het kind op de wachtlijst. De ouder ontvangt een leerlingenfiche en een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.
  • De ouder bezorgt de leerlingenfiche ondertekend terug via de post, brievenbus van de school of in uitzonderlijke situaties fysiek op school.

 
 

Naam van de school

Hoe inschrijven ?

BS De Octopus

https://scholen.stad.gent/octopus

BuBaO | vzw Sint-Lievenspoort

https://bubao.slp-gent.be/

BuBaO Sint-Gregorius

http://kocsintgregorius.be/bubao-home

De Zonnepoort / De Zonnewijzer

https://scholen.stad.gent/zonnepoortzonnewijzer

GO! MPI De Oase

www.mpideoase.be

het Kompas

https://scholen.stad.gent/kompas

IVIO Korenbloem

http://www.korenbloem.org/ 

IVIO Macarius

https://www.iviomacarius.org/

IVIO Rozemarijn Drongen

http://www.rozemarijn.org/

IVIO Salvator

https://www.ivio-salvator.be/

OC Nieuwe Vaart

https://sites.google.com/oc-nieuwevaart.be/website/startpagina

Sassepoort / Spoor 9

https://scholen.stad.gent/freinetdesassepoortspoor9

Styrka Lager Onderwijs

https://bulo-sj.be/