Inschrijven in een Gentse basisschool

U hebt een kind geboren in 2015?
Of u wenst een andere school te kiezen voor uw kind?
Deze brochure geeft u informatie over de gemeenschappelijke
 inschrijvingsregeling in het kleuter- en lager onderwijs voor
alle scholen in Gent . Met deze regeling wil men  iedereen een
gelijke kans geven om in te schrijven in een school van eigen keuze.