Hoe gebeurt vaccinatie door het CLB?

Als CLB raadden we dit vaccinatieschema aan. We zullen dus de vaccinatiestatus van de begeleide leerlingen bewaken: welke inentingen hebben ze al gehad, welke ontbreken nog? Aan leerlingen die nog bepaalde vaccinaties nodig hebben zal gratis aangeboden worden om ze in te enten.

Anderzijds respecteren we ook de keuze van de ouders. Een dergelijke inenting gebeurt enkel indien het CLB hiervoor een toestemming heeft gekregen van de ouders. Daarom worden de ouders op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht van de aard en de bedoelingen van de vaccinatie.

De vaccinaties gebeuren dan tijdens een algemeen of gericht consult. Een leerling bij wie een of meerdere vaccinaties ontbreken, kan echter altijd ook op een ander tijdstip ingeënt worden. De vaccinatie op het CLB gebeuren in de bovenarm. De leerling blijft dan nog 15 minuten onder medisch toezicht.

De ouders worden na de vaccinatie schriftelijk geïnformeerd over welk vaccin de leerling toegediend kreeg.
De toegediende vaccinaties worden ook via de CLB’s geregistreerd in een centrale vaccinatiedatabank. Op deze manier kunnen enerzijds alle vaccinatoren op de hoogte blijven van de vaccantiestatus van een individuele persoon en heeft anderzijds de overheid een bron aan informatie over de vaccinatiestatus van haar populatie.

Op die manier proberen de CLB’s een vaccinatiegraad van minimaal 95% te halen bij hun leerlingen. Dat is immers de enige manier om een volledige uitroeiing van sommige besmettelijke ziekten te realiseren.

Meer informatie kunt u op volgende site terugvinden: Zorg en gezondheid.