Hoe gebeurt de inschrijving in het Buitengewoon Onderwijs?

Om je kind in te schrijven in het Buitengewoon Onderwijs heb je een verslag nodig dat wordt opgemaakt door het CLB na het doorlopen van een diagnostisch traject.
Het buitengewoon onderwijs is ingedeeld in verschillende types:

  • type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
  • type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
  • type 3: voor kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen
  • type 4: voor kinderen met een motorische beperking
  • type 5: voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of verblijven in een preventorium.
  • type 6: voor kinderen met visuele beperkingen
  • type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- en taalstoornis
  • type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis

Voor type basisaanbod bestaat geen kleuteronderwijs.