Is het medisch onderzoek verplicht?

De medische consulten zijn verplicht.

Ouders zijn echter steeds welkom om hun kind tijdens het onderzoek te vergezellen of een afspraak te maken om het onderzoek te plannen wanneer ze er graag bij wensen te zijn.

Er bestaat ook de mogelijkheid om het onderzoek door een andere arts binnen hetzelfde CLB of een andere arts buiten het CLB met hetzelfde diploma, te laten uitvoeren. Hiervoor moet een vooropgestelde procedure gevolgd worden.

Indien u hierover vragen heeft, kunt u ons zeker contacteren. In onderling overleg wordt dan naar de beste oplossing gezocht.