De Sportschool Basisschool (Gent)

Adres:
Jules de Saint-Genoisstraat 93
9050 Gentbrugge

Tel: 09 230 79 36

E-mail: sportschool@stad.gent

Website: https://scholen.stad.gent/basis/sportschool

Contactperso(o)n(en):
Petra De Wulf

Paramedisch werker(s):
Jozef De Pue

Arts(en):
Steffi Oosterlinck