De Panda Basisschool (Gent)

Adres:
August Vermeylenstraat 2
9000 Gent

Tel: 09 221 61 03

E-mail: depanda@stad.gent

Website: https://scholen.stad.gent/basis/panda

Contactperso(o)n(en):
Kathleen Verdonck

Paramedisch werker(s):
Karlien Beernaert

Arts(en):
Steffi Oosterlinck