De Loods FREINET Basisschool (Gent)

Adres:
Patrijsstraat 12
9000 Gent

Tel: 09 251 06 61

E-mail: deloods@stad.gent

Website: http://www.loods.stad.gent

Contactperso(o)n(en):
Bea De Wit

Paramedisch werker(s):
Karlien Beernaert

Arts(en):
Ingrid Van Acker