De Brug - Trekweg Basisschool (Gent)

Adres:
Trekweg 1
9030 Mariakerke (Gent)

Tel: 09 226 13 96

E-mail: debrug.dir@stad.gent

Website: https://scholen.stad.gent/basis/brug

Contactperso(o)n(en):
Sofie De Waele

Paramedisch werker(s):
Liesbet Derave

Arts(en):
Siska Degloire