Daltonschool De Lotus Gemeentelijke Basisschool (Gent)

Adres:
Grensstraat 202
9000 Gent

Tel: 09 226 11 23

E-mail: delotus@stad.gent

Website: https://scholen.stad.gent/basis/daltonschooldelotus

Contactperso(o)n(en):
Dunja Coppens

Paramedisch werker(s):
Daphné Daems

Arts(en):
Siska Degloire