Algemene informatie

Leerling staat centraal

In ons werk staat de leerling op de eerste plaats. We zoeken samen met alle betrokken partijen naar manieren om de leerling, zoveel als mogelijk te ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

Informatie voor de leerling

Multidisciplinair werken

Daarnaast gaan wij ervan uit dat een probleem vaak bestaat uit verschillende onderdelen. We vinden het dan ook nodig om vanuit verschillende oogpunten naar het probleem te kijken en willen daarom in een multidisciplinair team te werken.

Respect voor de privacy en onafhankelijke werking

De geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen.

Vraaggestuurd

De werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen. Daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot begeleiding aan scholen doen.

Gratis

Het CLB werkt ook gratis. Je hoeft dus niet te betalen voor om het even welke begeleiding die gebeurt vanuit het CLB.